Erol Göka Erol Göka kimdir?
1959 yılında Denizli'de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (bu fakülte 1982 yılına kadar eğitimini Hacettepe Tıp Fakültesi bünyesinde sürdürmüştür) tamamladığı eğitiminin ardından 1983’te "Tıp Doktoru" oldu. Sağlık Bakanlığı’nın 1983 yılında yaptığı Tıpta Uzmanlık Sınavı’nda Psikiyatri dalında birinci olarak girdiği SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde asistanlık eğitimini 1989 yılında tamamlayarak “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, İzmir'de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Psikiyatri Doçenti" olmaya hak kazandı. 1998’de Sağlık Bakanlığı ve YÖK’ün birlikte düzenlediği sınavlar dizisinde başarılı olarak Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu. 1959 yılında Denizli'de doğdu. Ortaöğrenimini “parasız yatılı” olarak Aydın’da tamamladı. 1983’te "Tıp Doktoru", 1989 yılında “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı”, İzmir'de tamamladığı askerlik görevinin ardından 1992 yılında “Doçent" olmaya hak kazandı. 1998’de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Şefi oldu. 2010 yılı başında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilimdalı’na “Profesör” olarak atandı. Prof. Dr. Erol Göka, 2015'e kadar bu kadroda kaldıktan sonra tekrar Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde "Psikiyatri Bölümü Eğitim ve İdari Sorumlusu" olarak görevlendirildi. Çok sayıda psikiyatri uzmanı ve doçenti yetiştirmiş; onlarca aile hekimi ve nöroloji uzmanının yetişmesine katkıda bulunmuş olan Erol Göka, ülkemizde psikiyatrik hizmetlerin çağdaş biçimlerde örgütlenebilmesi çalışmalarına etkin olarak katılmaktadır. Psikiyatrinin birçok alanında yapılan bilimsel çalışmalarda yer almasına rağmen ilgisi, daha çok psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefe ile kesişim noktalarında yoğunlaşmıştır. İnsanın dinamik özelliklerine ve grup-varlığına olan ilgisi onu psikodinamik yönelimli klinik uygulamalara ve grup psikoterapilerine yöneltmiştir. Bu nedenle bilimsel çalışmaları ve klinik deneyimleri daha çok bu alanlardadır. Psikiyatrinin sosyal bilimlerle ve felsefeyle olan kesişim noktalarıyla ve psikoterapilerle ilgili çok sayıda toplantıda konuşmacı ve özel davetli konferansçı olmuş; birçok kongrede özellikle “psikiyatrik görüşme” alanında kurs yöneticiliği yapmıştır. Grup psikoterapileri, psikodinamik yönelimli ve varoluşçu psikoterapiler alanında ülkemizin önde gelenleri ve yayın yapıcıları arasındadır. 1991 yılında altı yıl süren bir eğitim faaliyetini tamamlayarak Uberlingen Moreno Enstitüsü'nün onayladığı "Psikodrama Asistanı" belgesini almaya hak kazanmış, "Psikodrama Terapisti" olmak için gerekli olan teorik ve uygulamaya dönük çalışmaları yerine getirmiştir. Daha Fazla »

Erol Göka'in konuk olduğu bir program yayınlandığı zaman e-posta adresinize bildirim gelmesini istiyorsanız abone olabilirsiniz.

Erol Göka'nın Konuk Olduğu Yayınlar